Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek célja

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a 1001 Style-Textil Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: a „Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap www.1001textil.hu internetes üzletében történő vásárlás (ideértve a Webshop működésével, a megrendelésekkel és a teljesítéssel kapcsolatos) részletes szabályait, a Szolgáltató és Fogyasztó közötti jogviszonyt továbbá a Fogyasztót és a Szolgáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket.

A Fogyasztók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatások, nyilatkozatok, jogok és kötelezettségek a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában találhatók.

 1. A Webshopon keresztül a felek a Termékek egyedi adásvételére vonatkozó, távollévők közötti szerződést kötnek.
 2. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar nyelv.
 3. A jelen ÁSZF alapján a Webshopon keresztül megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt megállapodásnak és iktatásra nem kerül.
 4. Az egyes adásvételi szerződések határozott időre, mégpedig a Fogyasztó által megrendelt Termékek tulajdonjogának szolgáltatására jönnek létre, ide nem értve a Szolgáltató nem teljesítéséből, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, Fogyasztó igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.
 5. A Webshopon keresztül történő áruvásárlás esetén távollévők között kötött szerződés Fogyasztó jön létre, amelyet a szerződés szerinti Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt alkalmaznak, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. A Webshop tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, amely a felek által üzemeltetett számítógépes eszközökön keresztül zajlik.
 6. Általános Szerződési Feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója (a Szolgáltató) több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Fogyasztó) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
 7. Kérjük, amennyiben Fogyasztója kíván lenni a Webshopnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A Fogyasztók a Webshop használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webshop használata során az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak. A Webshop bármilyen módon történő használata esetén – ideértve azon megtekintéseket, amelyek nem zárulnak vásárlással – az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelven készült okirat, és az ennek alapján létrejövő jogviszonyokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan magatartási kódexekre nem utal.

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve:

 

1001 Style-Textil Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye (amely postai cím is): 1042 Budapest, Szent István tér 5.
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszáma: 01-09-297102
adószáma: 25933488-2-41

A Szolgáltató elérhetősége:

telefonszám:

e-mail cím:

honlap:

 

+36 20 216 5173

info@1001textil.hu

www.1001textil.hu

 

A fenti adatok egyben a Szolgáltató üzleti tevékenysége helyének az adatai is.

A Webshop tárhelyszolgáltatójának adatai:

cégnév: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely (postai cím is):  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-09-968314
adószám: 234959192-4-1
ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 700 2323
ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe:  info@mhosting.hu

A Futárszolgálat adatai:

Futárszolgálat neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye (amely postai cím is): 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
cégjegyzékszáma: 01-10-042463
adószáma: 10901232-2-44

A Futárszolgálat elérhetősége:

telefonszáma:

e-mail címe:

 

+36-1-767-8200

ugyfelszolgalat@posta.hu

 

A Webshop működése

A Webshop mind belföldről, mind külföldről elérhető az interneten keresztül.

A Webshop Fogyasztói nagykorú, cselekvőképes természetes személyek lehetnek.

A Termék

A Webshopban a Webshop aloldalain részletes termékismertetővel ellátott, a Szolgáltató által forgalmazott festékipari termékek (festékek, olajok, stb.) vásárolhatók meg. A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a forgalmazott Termék nevét, leírását, a Termékről és/vagy azok csomagolásáról fotó(ka)t jelenít meg. A Termék adatlapján megjelenített képek – figyelemmel a gyártási folyamatra – eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék csomagolásának tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A Termékek a Szolgáltatótól internetes, csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt Terméket a Futár kézbesíti a vevő részére.

A Termékek a Szolgáltató márkaüzletében, is megvásárolhatók. Amennyiben Ön a Termékeket nem a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályok – ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelékezéseit is -, szerint kívánja megvásárolni, kérjük, a Terméket keresse az értékesítési pontjainkon, illetve partnereinknél.

A vásárlás menete

A Fogyasztó a ,,Főoldalon” fellelhető menüpontokban azonnal eligazítást kap a Webshop használatához.

A Webshopot érintő fontos kérdésekről „Kapcsolat” menüpont alatt tájékozódhat, így különösen az alábbiakról:

 • Általános Szerződési Feltételek
 • Adatvédelem
 • Szállítási információk
 • A Webshop elérhetőségei.

A Webshopban történő böngészést megkönnyíti, hogy a termékek kategóriákba vannak sorolva, azon belül pedig alkategóriákban találja meg a termékről készült fotót, valamint annak leírását és az ÁFÁ-t is tartalmazó bruttó árat.

A Termékről készült fotóra kattintva megnagyíthatja a képet.

A Webshopban könnyedén böngészhet a termékek között, amennyiben mégsem találja meg az Ön által keresett terméket, úgy lehetősége van a ,,Kereső” használatára. Keresés esetén csak a keresett termék nevét kell megadni, és amennyiben valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti, ugyanúgy, mintha a menüpont alatti kategóriákban találta volna meg.

A Szolgáltató a Termékeket a Webshopon keresztül (de nem kizárólag) forgalmazza.

A Webshopban történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A Fogyasztó a vásárlás folyamata során – saját döntése alapján – létrehoz olyan Fogyasztói Fiókot, amelyben a regisztráció és a vásárlás során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek. A Fogyasztói Fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Webshopban történő ismételt vásárlások során; ekkor a Fiókba történő bejelentkezés esetén a Fogyasztónak a személyes adatait nem kell megadnia.

A Fogyasztói Fiók létrehozása során egy azonosítót és jelszót kell megadni, amelyek a későbbiekben a Fogyasztót kellően azonosítják. A jelszóval kapcsolatos követelmény, hogy a jelszó legalább 8 karakter legyen. Nem javasoljuk könnyen kitalálható vagy személyéhez kötődő jelszó használatát. Amennyiben a Fogyasztó a jelszavát elfelejti, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére a Szolgáltató egyszer használható belépési jelszót küld, amely segítségével elfelejtett jelszava helyett újat tud megadni. A Szolgáltató a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a Fogyasztó részére nem tudja visszafejteni és megadni.

Ha a Fogyasztói Fiók kialakításának folyamán meggondolja magát, és törli a Kosár tartalmát, bármikor visszaléphet a Webshop főoldalára, és az addig rögzített adatai törlődnek.

A vásárlás során a Fogyasztónak a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsájtania azokat az adatokat, amelyek a rendelés teljesítéséhez, számla kiállításához, illetve a Termék kiszállításához szükségesek. Ezek közé az adatok közé tartoznak elektronikus elérhetőségei is, pl. az elektronikus levelezési címe és telefonszáma.

A vásárlás során a Fogyasztó a Webshopban található Termékek közül a megvásárolni kívántakat kiválasztja, beállítja a Termékek darabszámát, illetve ha van, akkor egyéb paramétereit, majd a „Kosárba rakom” gombra kattintással ezeket megrendelésre kijelöli. Ekkor a megvásárlásra kerülő termékeket felsoroló oldalra (ún. „Kosár”) jut, ahol vásárlásának aktuális állapotát ellenőrizheti. Itt mód van a kiválasztott Termék Kosárból való törlésére („Törlés” ikon), mennyiségének módosítására, illetve a „Vásárlás folytatása” gombra kattintással a Webshop felületére való visszatérésre és további termékek vásárlására úgy, hogy a Kosárban már elhelyezett termékek nem törlődnek. A Fogyasztó a vásárlási folyamat során a „Kosár” ikonra kattintással a megvásárolni kívánt termékek listáját bármikor megtekintheti.

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kérjük, kizárólag abban az esetben rendelje meg a Termékeket, amennyiben ki kívánja és tudja fizetni annak árát és részletezett kapcsolódó költségeket. Az át nem vett, visszaküldött csomagok újra küldését kizárólag a Termék(ek) ellenértékének és a kapcsolódó költségek és díjak előre történő átutalása – kiegyenlítése – esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása részben személyes közreműködéssel, részben pedig automatizált adatfeldolgozás útján történik. A megrendelések személyes feldolgozás munkanapokon, 09:00 – 16:00 óráig történik, az automatizált eszközökkel történő feldolgozás pedig – a tervezett és nem tervezett leállások kivételével – 7*24 órában. A megrendelések leadására 7*24 órában van lehetőség, ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét. Csütörtöki nap, délután 13 óra után leadott megrendelést a következő héten legkorábban keddi napon veheti át a Fogyasztó.

A Szolgáltató a megrendelését a Fogyasztó megadott elektronikus levélcímén e-mail formában visszaigazolja. A vásárlás folyamata a visszaigazoló e-mail kézbesítésével befejezett. Kérjük, amennyiben ezt a visszaigazolást legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg (és az e-mail elektronikus levelezési rendszerében a kéretlen reklámlevelek (ún. spam) közé sem került automatikusan elhelyezésre), ezt elérhetőségeink valamelyikén jelezze. A Szolgáltató kizárja felelősségét a visszaigazolás a Fogyasztó által megadott adatok pontatlanságából vagy a levelezési rendszerének telítettségéből eredő kézbesíthetetlenségéért.

Ha Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül, teljes mértékben visszatéríti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni. A megrendelés részben történő teljesítésére kizárólag a Fogyasztóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ilyen esetben a Termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a Fogyasztó által fizetett összeg különbözete haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül visszautalásra kerül a Fogyasztó részére.

A Szolgáltató a megrendelések teljesítésére a fizetéstől számított 4 munkanapon belül köteles, feltéve, hogy a Szolgáltató rendelkezésére áll a meghatározott termék. Nem eredményezi a Szolgáltató késedelmét az, ha a Termék kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a megadott átvételi helyen a Fogyasztó, vagy más átvételre jogosult jelenléte hiányában az nem lehetséges, illetőleg az sem, ha személyes átvétel esetén a Fogyasztó késlekedik a Termék átvételével.

 

A termék kiszállítása, átvétele és fizetési módozatok

A Termék(ek) Webshopban történt vásárlása esetén személyes átvételre csak boltunkban van lehetőség. 1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 4.

A Fogyasztó a fizetést banki átutalás útján az áru kiszállítását megelőzően vagy a boltban történő átvételt megelőzően teheti meg.

A Termék(ek)et minden esetben kiszállítással juttatjuk el Önnek. A kiszállítást a Szolgáltatóval szerződött jelen ÁSZF 4. „A Futár” fejezetében megjelölt fuvarozó (a „Futár”) végzi. A Szolgáltató által átadott árut a Futár kiszállítja a Fogyasztó által megadott címre, leellenőrzi a szükséges Fogyasztói adatokat. A Futár tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

Házhoz szállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

A vásárlással felmerülő költségnemeket a jelen Általános Szerződési Feltételek 11.2 pontjában találja. A megrendelés során, a megrendelés feladását megelőzően a Szolgáltató a Webshopon keresztül tájékoztatja a Fogyasztót a vásárlással felmerülő valamennyi költségről költségnemenkénti bontásban és összesítve egyaránt.

A kiszállításra keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki munkanapokon 10:00 – 17:00 között kerül sor. Kérjük, szállítási címként a megrendelés folyamata során olyan címet adjon meg, ahol a Termék átvétele folyamatosan biztosított.

A kiszállított Termék áráról és a szállítási költségekről szóló számlát a csomag tartalmazza.

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a Futár jelenlétében vizsgálja meg, amennyiben a Termékeken, csomagoláson sérülést észlel, kérje erről jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag vagy Termék átvételére a Fogyasztó nem köteles. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli panasz elfogadására a Szolgáltató nem köteles.

Fizetések, fizetési feltételek

A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a költség felmerült.

Az adásvétellel kapcsolatosan a Fogyasztót terhelő költségek (i) a Termék vételára, (ii) a kiszállítási és (iii) a kezelési költség. A Szolgáltató egyéb költséget vagy díjat a Fogyasztóval szemben nem érvényesít.

A Termékek általános forgalmi adót is tartalmazó vételára Termékenként, az adott Termék után kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A Webshopban található Termékek vételára, a szállítási díjak és egyéb költségek minden esetben magyar forintban kerülnek meghatározásra és tartalmazzák az alkalmazandó általános forgalmi adó összegét is.

A Szolgáltató a vásárlással kapcsolatosan a Fogyasztótól letétet vagy pénzügyi biztosítékot nem kér és nem fogad el.

A Termék megvásárlásával kapcsolatosan a vételár kiegyenlítésére – a Szolgáltató útján vagy közreműködésével – Fogyasztói kölcsön nem vehető igénybe.

A számviteli és adójogszabályoknak megfelelően és az általuk előírt adattartalmú számlát a Szolgáltató a Termékkel együtt küldi meg a Fogyasztónak.

A Termék ellenértékét a Fogyasztó online banki fizetés útján egyenlítheti ki.

Szállítási költségekkel kapcsolatos információ:

A szállítási költségek a termék súlyától és értékétől eltérően változhatnak. Az egyes termékekhez tartozó szállítási költségeket kérjük kísérje figyelemmel a honlapon megrendelhető tételek melletti szállítási költségek feltüntetésekor.

Szállítási díj:

 • egységes fuvardíj: brt. 1400 HUF
 • utánvét díja: brt. 390 HUF
 • ingyenes kiszállítás: brt. 20.000 HUF felett

Az elállási jog

A Webshopban megrendelt Termékekre vonatkozó szerződéstől a Fogyasztó (i) a szerződés megkötésétől a termék átvételéig bármikor, illetve (ii) a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon elállhat. Amennyiben eddig az időpontig megrendeléséről írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a Fogyasztó, elállási jogát a visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztót az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú Mellékletében szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt a Szolgáltató ügyfélkapcsolati pontjára (ideértve a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett székhelyét, ügyfélszolgálati telefax számát, illetve ügyfélszolgálati elektronikus levelezési címét) elküldi. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles az elállással érintett terméket a Szolgáltató részére, annak jelen Általános Szerződési feltételekben Meghatározott ügyfélkapcsolati pontjára visszajuttatni. A Fogyasztó a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítási és kezelési költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát az alábbi esetekben:

a) Olyan Termék tekintetében, amely színe a Szolgáltató által meghatározott színpalettából, de a Fogyasztó kérésére kerül kikeverésre, mert eltér az adott Termékhez tartozó alapszínskálától, ilyen termék megrendelése esetén a Fogyasztó a Webshopon keresztül külön felhívja a Fogyasztó figyelmét megrendelése egyedi jellegére.

b) A Fogyasztó által felbontott termékek esetében, ha a felbontás ténye a termék lényeges tulajdonságait hátrányosan befolyásolja (különösen festékek, olajok, egyéb festékipari termékek).

A Szolgáltató Minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Fogyasztó előtt a megrendeléskor megjelenő színek a Honlapon a legvalósághűbbek legyenek. Azonban azt nem tudja garantálni, hogy a képernyőszínek pontosan megegyeznek a Termékek tényleges színével, ezért nem lehet teljes mértékben a képernyőn megjelenő színekre támaszkodni. A képernyő beállításaitól, felbontásától függnek a képernyőn megjelenő színek. Azt javasoljuk, hogy amennyiben a Fogyasztó nem biztos a színben, tekintse meg személyesen boltunkban az adott terméket, illetve az ahhoz tartozó színskálát. Mintaboltunk címe: 1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 4.

Elállási/Felmondási nyilatkozat – minta az ASZF végéről másolható ki

Szavatossági igény esetén követendő eljárás

Kellékszavatosság

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Fogyasztó– választása szerint – a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényként – értelemszerűen – kicserélést, kérhet, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Fogyasztó a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti – értelemszerűen – (i) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy (ii) – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A szavatossági igényt a Termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a Terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Ha a Termék meghibásodásában a Fogyasztót terhelő valamely (pl. tárolási körülmények) kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Fogyasztó köteles viselni, ha a dolog kezelésére vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A Szolgáltató ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

A Szolgáltató kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű Szolgáltató is felel a hibás teljesítésért a Vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a Vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Fogyasztó által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

Termékszavatosság

A Ptk. szerinti Fogyasztónak minősülő Fogyasztó a hibás Termék Gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Gyártónak a termék előállítója és forgalmazója. Erre figyelemmel a Szolgáltató is gyártónak minősül, így a termékszavatossági jogok a Szolgáltatóval szemben is érvényesíthetők.

A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor a hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatosság körében a Fogyasztó – értelemszerűen – azt követelheti, hogy a Gyártó a Terméket cserélje ki.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Gyártó (a Szolgáltató) akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;
 • a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a Termék minőségmegőrzési idejének tartama alatt, de legfeljebb a teljesítéstől (a Termék Fogyasztónak történő átadásától) számított 2 (két) éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető.

A szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak (termékszavatosság esetén az előállítónak is) költségmentesen ki kell cserélni vagy újra szolgáltatni a Terméket.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek kellékszavatosság esetén a Szolgáltatót, termékszavatosság esetén a Gyártót (ideértve a forgalmazónak minősülő Szolgáltatót is) terhelik.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit.

Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén a Szolgáltató jótállást nem vállal.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Szolgáltató a jótállási kötelezettségének a Fogyasztó felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a Termék fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

A jótállással érintett termékek és termékcsoportok körét az alábbi linkre kattintva érheti el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

A Webshopban történő vásárlás során a Szolgáltató a Fogyasztó személyes adatait az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli.

 

Szerzői jog

A Webshop és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Webshopon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a Fogyasztó a számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra a célra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé abból a célból, hogy a Szolgáltatóval létesített jogviszonyával kapcsolatos jogai gyakorlását és kötelezettségei teljesítését megkönnyítse, illetve biztosítsa.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Szolgáltató weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Panaszkezelés, jogviták

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Fogyasztók legnagyobb megelégedettségére végezze a szolgáltatásait. A megrendeléseket megfelelő minőségben teljesítése, a legrövidebb határidőn belül. Törekszik továbbá arra is, hogy amennyiben szándéka ellenére a Fogyasztónak valamilyen panasza merül fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban úgy a panaszt haladéktalanul megvizsgálja és a Fogyasztó számára is megnyugtatóan orvosolja.

A Szolgáltató a szóban közölt, vagy írásban benyújtott panaszt azonnal megvizsgálja és szükség és lehetőség szerint a lehető legrövidebb időn belül orvosolja.

Amennyiben a Fogyasztó a panasz azonnali kivizsgálásának módjával, eredményével nem ért egyet, úgy a panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy példányát a Fogyasztó részére kézbesíti – igazolható módon.

Az írásbeli panaszt a webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja, esetleges elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ 5 évig megőrzi és ellenőrzés esetén kérésre bemutatja.

A Fogyasztó panaszával fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, vagy a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ezek elérhetősége letölthető az alábbi címről: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

http://www.bekeltet.hu/

A Fogyasztóvédelmi törvény alapján a Szolgáltató a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

telefonszáma: 06-1-488-2131

fax száma: 06-1-488-2186

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Adatkezelési Szabályzat tartalmaz részletes felvilágosítást.

Az ÁSZF hatálya:

A Szolgáltató fenntartja az ÁSZF részben, vagy egészben történő módosításának a jogát. A módosítás tényét és hatálybalépésének napját a Szolgáltató a honlapján (a Webshop internetes felületén) link formájában közzéteszi.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása a már létrejött jogviszonyokat nem érinti. Szintén nem érinti az Általános Szerződési Feltételek módosítása a módosítás hatályba lépésekor már leadott, de még vissza nem igazolt rendelések alapján létrejövő jogviszonyokat.

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján létrejött jogviszonyokra terjed ki Magyarország területén.

Sütik a weboldalon

A Webshop üzemeltetéséhez használt weboldal sütiket (cookie) is megjelenít. A süti egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a Fogyasztó egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pld. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a Fogyasztók számára.

A Webshopba való belépéskor a sütik használatához a Fogyasztó hozzájárul.

Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, valamint a szerződés értelmezése tekintetében az alábbi jogszabályok irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ekertv.”);
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a „Kertv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grt.”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”);
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet;
 • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet;
 • a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet;
 • Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve

Vegyes rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek elsődlegesen a Fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén eljáró természetes személy) és a Szolgáltató közötti szerződések szabályait tartalmazza. Amennyiben a megrendelői pozícióban Fogyasztónak nem tekinthető személy van, a jelen Általános Szerződési Feltételek Fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók.

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogszabályba ütközővé, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

Hatálybalépés

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. augusztus 15 napján lép hatályba és hatályban marad mindaddig, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF tartalmát módosítja.

A 45/2014. kormányrendelet 22. §; 2. sz. melléklet nyilatkozata alapján